طرح معامله قرن مربوط به ۴۰ سال پیش است !

هودا شاول، یازدهم فوریه 2020
1.    برخلاف ادعای ترامپ و جرد کوشنر، طرح ترامپ برای صلح بین اسراییل و فلسطین، شباهت خیره کننده ای به طرحی دیگر دارد که چهل سال پیش در سال 1979 منتشر شد. در آن سال، سازمان جهانی صهیونیسم، نقشه ای را منتشر کرد که عنوان آن "طرح جامع برای توسعه شهرک ها در یودا و سامریه 1979-1983" نام داشت.


2.    آن طرح توسط ماتیتیاهو دروبلس Matityahu Droblesعضو پیشین کنست برای بلوک هروت لیبرال که سلف حزب لیکود امروزی است، نوشته شده بود.


3.    طرح وی، در واقع یک تلاش جامع برای اجرای طرح آریل شارون وزیر وقت کشاورزی برای توسعه شهرک ها بود. ماموریتی که دولت های بعدی اسراییل در چهاردهه بعدی با جدیت ادامه دادند و 640 هزار نفر را در سرزمین های سراسر کرانه باختری سکونت دادند. طرح ترامپ در واقع همان طرح دروبلس 2 است.


4.    هر دوی این طرح ها، بر این ایده استوارند که هرگز نباید یک حاکمیت واقعی فلسطینی بر روی سرزمین های اشغالی شکل بگیرد. طرح ترامپ اذعان دارد که "ضروری است محدودیت هایی بر جنبه هایی از توان حاکمیتی در نواحی فلسطینی اعمال شود."


5.    اما فراتر از حاکمیت سرزمینی، این هر دو طرح، بر کنترل همیشگی اسراییل بر کرانه غربی تاکید دارند. در طرح ترامپ آمده که "دولت اسراییل، مسوولیت امنیتی فراگیری را بر دولت فلسطین حفظ خواهد کرد." همین وضعیت در رابطه با دره اردن هم مطرح است.


6.    در حالی که ترامپ و کوشنر ادعا می کنند که طرحشان یک طرح تازه و کارساز است، در واقع ضمیمه کردن دره اردن، طرحی است که به دهه ها پیش باز می گردد. شباهت های این دو طرح نشان می دهد که ترامپ تا چه اندازه تحت تاثیر سیاست های چنددهه گذشته اسراییل است.

 
نظرات کاربران