وفاق اسلامی در تهران ، پیروزی میدانی در شام و عراق

بی تردید مانند چنین نشست هایی در تهران با محتوای همگرایی و مفهوم گفتمان مقاومت اسلامی و در شرایط ویژه منطقه ای برگزار شده است. اما این بار شرایط بسیار متفاوت تر از گذشته است . همزمانی این اجلاس با رویدادهای سیاسی و میدانی منطقه نه تنها از اهمیت خبری این اجلاس نکاست.

 مهدی عزیزی : اجلاس جهانی محبان اهل بیت (ع) و مساله تکفیری ها با حضور بیش از 500 اندیشمند و نخبگان دینی جهان از تمامی مذاهب اسلامی درتهران برگزار شد. بی تردید مانند چنین نشست هایی در تهران با محتوای همگرایی و مفهوم گفتمان مقاومت اسلامی و در شرایط ویژه منطقه ای برگزار شده است. اما این بار شرایط بسیار متفاوت تر از گذشته است . همزمانی این اجلاس با رویدادهای سیاسی و میدانی منطقه نه تنها از اهمیت خبری این اجلاس نکاست بلکه به ایجاد هم افزایی و تکمیل اهداف این نشست انجامید.
 
به عبارتی سرفصل های مهم تحولات روزهای گذشته به افزایش اهمیت و اعتبارزایی این اجلاس افرود. ترکیب مهمانان شرکت کننده در اجلاس امید دهنده آغاز فصل نوینی از همگرایی درمیان امت اسلامی و ملتهاست. تجربه ای که بی تردید در موفقیت آن ، مولفه های زیادی وجود دارد و می توان امید داشت که آینده نزدیک اختلافات مذهبی تنها در میان نخبگان و تئوری ها خلاصه شود.
  بهترین برداشت از پایان داعش پایان نظریه توطئه اختلاف مذهبی است که باید با درک درست از شرایط کنونی و نیز تامل در تجربه های تاریخی گذشته به سمتی آینده ای امیدوار رفت که دیگر حتی تصور ایجاد بحران با ابزارهای طائفه ای و مذهبی نیز از بین برود. هرچند سرمایه گذاری بر اختلافات قومی و مذهبی برترین گزینه و کم هزینه ترین آنان بوده است.
 
فصل جدیدی که با پایان داعش آغاز شده است دارای شاخصه ها و ویژگی های مهمی است که میتوان به آن اشاره کرد:
 
شکست سرمایه گذاری بر تفکر تکفیری
 
فرصت جدید برای بازسازی امت اسلامی براساس پرداختن و تمرکز براشتراکات
 
فرصتی برای تکامل گفتمان مقاومت اسلامی
  ضرورت مقابله با منابع فکری و اعتقادی که به ایجاد تفکر تکفیری و داعش می انجامد
  لزوم آگاهی بخشی به بدنه عام امت اسلامی درباره چهره واقعی اسلام و پایان دادن به برداشت های سطحی و قرائت های نادرست از دین
  از میان برداشتن زمینه هایی که به ایجاد یا افزایش اختلافات طبیعی در مذاهب می انجامد
  تمرکز بر اشتراکات امت اسلامی ولزوم پرهیز از پرداختن به اختلافات در سطح عام
  جمع بندی تجولات سیاسی و میدانی منطقه بر اصل تمرکز بر اشتراکات اسلامی
  بازگشت فلسطین به اولویت  جهان اسلام بعنوان نماد وحدت و همگرایی
  و امید می رود گردهمایی نخبگان و علمای جهان اسلام به تحولی شگرفت در ادبیات جدید امت اسلامی منجر شود
نظرات کاربران