تجمع فعالان و مدافعان حقوق بشر در مقابل سفارت بحرین

این تجمع به دعوت: سازمان حقوقی بین المللی فرانت لاین دیفندرز (frontline difenders) و با مشارکت موسسه بحرینی سلام برای حقوق بشر و دموکراسی (Salam) برگزار شد.

امروز عصر در لندن  به نشانه همبستگی و برای مطالبه‌ی آزادی مدافع حقوق بشر بحرین "عبدالهادی الخواجه" که پس از آغاز انقلاب ۱۴ فوریه بحرین در سال ۲۰۱۱ زندانی شده و محکوم به حبس ابد است، تجمعی برگزار شد.

به گزارش سایت بیداری اسلامی این تجمع به  دعوت: سازمان حقوقی بین المللی "فرانت لاین دیفندرز (frontline difenders)  و با مشارکت موسسه بحرینی "سلام" برای حقوق بشر و دموکراسی (Salam)  برگزار شد.
 
-در تصاویر "جواد فیروز" مدیر موسسه سلام، از اعضای جمعیت الوفاق و نماینده سابق مجلس بحرین دیده می شود که تابعیت بحرینی وی در سال ۲۰۱۲ درحالیکه برای شرکت در نشستی در لندن بسر میبرد توسط وزارت کشور بحرین لغو شد‌.

 
نظرات کاربران