مالک اشتر این بار باز نمی گردد!

هنوز حافظه تاریخی ما از یاد نبرده است که چگونه نابخردی ، سطحی نگری و نیرنگ پسر نابغه ( نابغه بنت عبدالله مادر عمروعاص) مالک اشتر علی را از چند قدمی خیمه معاویه بازگرداند . جهلی که عنصر مهمی در تمامی ارزیابی های سیاسی و معادلات نظامی بود. تا جایی که هرگاه معاویه ناتوان می ماند ، به خدعه پسر نابغه روی می آورد.

این روزها که سرباز ولایت -که شان آن از تمامی عنوان های سیاسی بالاتر است- در میدان نبرد سیاسی، نظامی ، فکری و رسانه ای در حال جهاد با  داعش های سیاه و سفید و خاکستری است عده ای برآن شده اند تا او را از چند قدمی پیروزی بازگردانند.
 
گروه بین الملل و سیاست خارجی خبرگزاری فارس؛ مهدی عزیزی دستگردی:
هنوز حافظه تاریخی ما از یاد نبرده است که چگونه نابخردی ، سطحی نگری و نیرنگ پسر نابغه ( نابغه بنت عبدالله مادر عمروعاص) مالک اشتر علی را از چند قدمی خیمه معاویه بازگرداند . جهلی که عنصر مهمی در تمامی ارزیابی های سیاسی و معادلات نظامی بود. تا جایی که هرگاه معاویه ناتوان می ماند ، به خدعه پسر نابغه روی می آورد.
اگرچه رویدادهای تاریخی همواره تکرار می شود اما این بدان مفهوم نیست که واژه ها و ادبیات مشترکی در بین تمامی آنان وجود دارد. خوارج همان ویژگی های زمان امیرالمومنین را دارد اما چهره و عنوان آن متفاوت شده است . جهل همان جهل است اما گستردگی آن به تمامی طبقه روشنفکری و سیاسی رسیده است . در آن زمان جهل را می شد به ناتوانی از داشتن درک درست برای تحلیل رویدادها و نتیجه گیری نادرست تفسیر کرد اما امروز سطحی نگری را می توان در طبقه روشنفکر و سیاسی وابسته هم دید.
این روزها که سردار بزرگ اسلام و سرباز ولایت که شان آن از تمامی سرداری ها و عنوان های سیاسی بالاتر است ، در میدان نبرد سیاسی، نظامی ، فکری و رسانه ای درگیر داعش های سیاه و سفید و خاکستری است و روزهای سخت و دشواری را در برابر جهل خودساخته و اندیشه تکفیری می گذراند ، عده ای برآن شده اند تا او را از چند قدمی پیروزی بازگردانند. چرا که هرچه کردند نتوانستند در اراده این امت بزرگ اسلامی و سرباز ولایت خللی ایجاد کنند. جبهه های جهل و تعصب تکفیری – صهیونیستی – سعودی یکی پس از دیگری به تسخیر اراده های بزرگ مدافعانی در می آید که هیچ نیتی جز دفاع از حرم و عمق راهبردی امت اسلامی ندارند و بی تردید چون علی بن ابی طالب ،(ع) عطسه بزی را به قبای اطلس سمت ها و مناصب سیاسی برتر می دانند و مصداق من خاف مقام ربه و نیز منهم من ینتظر هستند.
اما محور تکفیری سعودی مصداق آنانی هستند که می خواهند نور خدا را با زبانهایشان خاموش کنند ( ان یطفوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون ). اما خداوند کامل کننده نور ایمان است هرچند کافران نخواهند و اکراه داشته باشند.
عده ای در خارج و اندکی در داخل در برابر قدرت اراده شیر ، کاری جز زوزه کشیدن نمی توانند انجام بدهند . و این ویژگی کسانی است که وامانده در برابر قدرت امت اسلامی صدای زوزه های آنان از تریبون های رسانه ای غرب و سعودی و لندن شنیده می شود تا شیرمردان را به خیال خود از راه بازگردانند.
با این حال سردار بزرگ با تمامی توطئه ها برای حاشیه سازی اما همواره تلاش کرده است تااز این عرصه ها دور بماند. گویی اما عده ای در بیرون و اندکی در داخل تلاش دارند هرطور شده با اینگونه حاشیه سازی ها ، او را از چند قدمی پیروزی بازدارند.
آنجا که تلاش کردند تا با شخصیت سازی و مبالغه در آن مسیر را از ولایت منحرف کنند یا نیت کردند تا در صفوف داخلی نظام با اینگونه تمجیدها شکاف ایجاد کنند و در ورای تمامی این تحلیل ها و تمجید های برنامه ریزی شده انگیزه و نیتی جز تفرقه و شکاف نبود . در این راه اندک روشنفکران و نخبگان عجوزه داخلی نیز در صف تکفیری – سعودی در اتاق فکر لندن گرد آمدند تا اراده های بزرگ را در هم شکنند. اما ما می دانیم بالاترین آرزو و عنوانی که سردار و مدافعان حرم به آن دلخوش هستند ، مدال شهادت است . انان رزق نزد خداوند را به جیفه بی ارزش سمت های سیاسی ترجیح می دهند .
اگر چه باید مراقب پسران نابغه ای بود که امروز توان رسانه ای و قدرت مدیریت افکار عمومی را بهمراه دارند. نباید با هر حرکت تفرقه افکنانه بویژه در شرایط کنونی همراه شد . چه صحبت های دنیس راس باشد چه سخنانی درباره امپراتوری فارسی . با تمامی واقعه های تلخ تاریخی اما امروز امت اسلامی در ایران و جهان اسلام بخوبی درک عمیقی از رویدادهای تاریخی دارد و تفسیر آن هم را نیز می داند و دیگر اشتباه نخواهد کرد. اجازه نخواهند داد که توطئه های تاریخی باردیگر فرصت بروز یابد . و تاریخ خواهد نوشت : این مردم هرگز علی را تنهانگذاشتند و سردار و سربازان او را مجبور به بازگشت نکردند.
نظرات کاربران