عذرخواهی معارضین بحرینی از ملت فلسطین به خاطر کنفرانس منامه

گروه مخالف دولت بحرین با عذرخواهی از ملت فلسطین به خاطر میزبانی کنفرانس منامه این نشست را توطئه ای برای نابودی آرمان فلسطین دانست.

گروه مخالف دولت بحرین با عذرخواهی از ملت فلسطین به خاطر میزبانی کنفرانس منامه این نشست را توطئه ای برای نابودی آرمان فلسطین دانست.

به گزارش سایت بیداری اسلامی ، بنقل از فلسطین الیوم معارضین بحرینی ضمن مخالفت با آنچه در خاک بحرین از توطئه برای نابودی آرمان فلسطین می گذرد از ملت فلسطین عذرخواهی کرده و اعلام کردند که این کنفرانس یک لکه ننگ و نقطه ای سیاه بر پیشانی بحرین و تمام کشورهای عربی است.

این گروه در گفتگو با رادیو القدس گفتند که کنفرانس بحرین از جانب یک نظام مزدور آمریکایی است که بیانگر و منتخب رای مردم بحرین نیست  و ملت بحرین همواره بر حق ملت فلسطین تاکیدکرده است.

از سویی دیگر ، إبراهیم المدهون عضو جمعیت وفاق بحرین با عذرخواهی از ملت فلسطین گفت که دولت آل خلیفه با برگزاری این کنفرانس خاک بحرین را آلوده کرده است.

تمام/
نظرات کاربران