واردت دهها میلیاردی اسرائیل از فروش گاز فلسطین به اردن و مصر!؟

دکتر عبدالستار قاسم استاد دانشگاه نابلس و تحللیگر فلسطینی درمقاله ای باانتقاد شدید از اقدام مصرو اردن در خرید گاز فلسطینی نوشت که این اقدام تنها منافع اقتصادی اسرائیل راتضمین می کند.

 

دکتر عبدالستار قاسم استاد دانشگاه نابلس و تحللیگر فلسطینی درمقاله ای باانتقاد شدید از اقدام مصرو اردن در خرید گاز فلسطینی نوشت که این اقدام تنها منافع اقتصادی اسرائیل راتضمین می کند.

به گزارش سایت بیداری اسلامی ، وی در مقاله ای که در عربی 21 منتشر شد نوشت : هویت عربی بطور کامل دربرابر اسرائیل سقوط کرده است . این سقوط تمامی ابعاد را در بر گرفت است . وی ادامه داد که هیچ تردیدی نیست که فرایند عادی سازی با رژیم صهیونیستی آسیب فراوانی به ملت فلسطین وارد می کند اما به اعتقاد شما، واردات گاز فلسطین از صهیونیست ها و پر کردن خزانه مالی آنان با میلیاردها دلار خطرناک تر نیست؟

عبدالستار قاسم ادامه داد که اردن در 10 سال گذشته 10 میلیارددلار واردات گاز و مصر 1و نیم میلیارد دلار واردات داشته است.گازی که اردن و مصر از فلسطین وارد می کنند از ابهای منطقه ای و اقتصادی فلسطین در حیفا استخراج می شود و هیچ بخشی از آن به دست فلسطینی ها نمی رسد با آنکه براساس قانون بین الملل این منطقه ، یک محدوده اشغالی بشمار می رود که فروش منافع و اقتصاد آن در تناقض با قراردادهای بین المللی است.

تمام/
نظرات کاربران