هزاران روزنامه نگار با بستن یک چشم خود با "معاذ " همدردی کردند

jjtjtyj jjtjtyj پس از چند روز از هدف قرار گرفتن روزنامه نگار فلسطینی توسط نظامیان اشغالگر صهیونیستی حالا روزنامه نگاران سراسر جهان با عمارنة که بخاطر پوشش و انتشار حقیقت مورد هدف گلوله قرار گرفت، اعلام همبستگی کردند.
نظرات کاربران