اف-16، شاهین جنگی محبوب اسرائیل

روزنامه ایل جورناله (ایتالیا) بقلم داویده بارتوچینی با اشاره به جنگنده اف 16 اسرائیلی نوشت :

 

جنگندۀ اف -16 ملقب به شاهین جنگی یا به قول اسرائیلی ها سوفا (به معنای طوفان) که به طور منظم توسط اسرائیل در مأموریت های اخیرشان به کار گرفته می شود، یک هواپیمای چندمنظوره با طراحی تک سرنشین یا چندسرنشین است که در سال های دهۀ هفتاد برای نیروی هوایی آمریکا تولید شده بود.

 

هواپیمای مزبور به گونه ای طراحی شده که پا را از سرعت صوت فراتر می نهد و مجهز به تمامی ابزارهای پیشرفته است.  ابتدا در سال های نخست دهۀ هشتاد در آمریکا به کار گرفته شد و سپس وارد نیروی هوایی مصر و اردن و نیز اسرائیل و سپس پاکستان، بلژیک، هلند، ترکیه، کرۀ جنوبی و سنگاپور گردید.

 

یک فروند هواپیمای اف -16 نیروی هوایی اسرائیل توسط یک موشک اس-200 سوریه سرنگون شد. هواپیمای دو سرنشینه در یکی از یورش های اسرائیل علیه اهداف غیرنظامی در سراسر خاورمیانه به کار گرفته شد.

 

هواپیمای مزبور همچنین در دوئل هوایی میان ترکیه و روسیه در خلال بحران سوریه نیز به نقش آفرینی پرداخت.

 طبق طرح های نیروی هوایی آمریکا این جنگنده برای پنج سال دیگر در خدمت آن خواهد بود. سایر کشورها مانند اردن ممکن است به مدت طولانی از این جنگنده برای مأموریت های خود استفاده کنند.
نظرات کاربران