حمایت نیمی از امریکایی ها از استیضاح ترامپ

نشریه هیل بر اساس نتایج نظرسنجی جدید هیل-هریس ایکس، نزدیک به نیمی از رای دهندگان گفتند اقدامات دونالد #ترامپ در خصوص اوکراین، زمینه را برای #استیضاح فراهم می کند.

 

به گزارش سایت بیداری اسلامی،  نتایج این نظرسنجی که در سطح ملی انجام شد، حاکی از آن است که به گفته 46 درصد رای دهندگانی که برای رأی دادن در انتخابات آمریکا ثبت نام کرده اند، اقدامات ترامپ "زمانی که با معیار استیضاح در قانون اساسی قضاوت شود،" نشان دهنده مقصر بودن اوست. 34 درصد (از شرکت کنندگان) گفتند اقدامات وی در خصوص اوکراین به سطح استیضاح نمی رسند. 20 درصد نیز گفتند مطمئن نیستند.


77 درصد رای دهندگان دموکرات گفتند ترامپ در ارتکاب به تخلفی قابل استیضاح مقصر است، در مقایسه با تنها 15 درصد از رای دهندگان جمهوریخواه که دیدگاه مشابهی داشتند. از هر 10 فرد مستقل (از لحاظ حزبی)، 4 نفر - 41 درصد- گفتند اقدامات رئیس جمهور، تخلفی قابل استیضاح است.

 

تمام/
نظرات کاربران