داعش همچنان خطری برای عراق محسوب می شود

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد: مرز با سوریه با توجه به ادامه رخنه ترویستهای داعش، همچنان خطری برای امنیت عراق ، محسوب می شود.

 کاطع الرکابی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد که مرز با سوریه همچنان خطری برای امنیت عراق است.

وی افزود: مرزهای عراق با سوریه طولانی و از حیث جغرافیایی از عوارض پیچیده ای برخوردار است که کنترل آن با شیوه های قدیمی بسیار دشوار است و نیاز به تغییرات مهمی از حیث توجه به تجهیزات الکترونیکی به ویژه دوربین های حرارتی و استفاده از پهپادها و نیز گشتی های مداوم دارد.

الرکابی تاکید کرد: مرزهای سوریه با عراق همچنان خطری واقعی برای امنیت عراق با توجه به ادامه رخنه تروریستهای داعشی محسوب می شود.

این عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق بیان کرد: پرونده مرزی دشوار و به تلاش فراوان نیاز دارد اما کنترل مرزها بر ثبات عراق و ممانعت از نفوذ تروریستها تکفیری که عامل تهدید امنیتی در عمق عراق هستند، تاثیر مثبتی دارد.

این در حالی است که روز پنجشنبه تحسین الخفاجی سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق از هماهنگی با طرف سوری به منظور ممانعت از رخنه تروریستها و کنترل مرزها خبر داده و اعلام کرده بود: نوار مرزی تقویت و امن شده است و داعشی ها نمی توانند که به آن نزدیک شده و یا نفوذی انجام دهند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران