از تاریخ
 تا تاریخ
 
پیام های سفر بشار اسد در تهران

پیام های سفر بشار اسد در تهران

سفر اسد یک پیام محکم و آشکار هم برای رژیم های عربی داشت که شتابان وارد روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ...


« ۲  ۳  ۴ ۵ »
۱۲ از ۱۳۱۶ نتیجه
۴ از ۱۱۰ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰