دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی با هیئتی از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)
نظرات کاربران